Skip to main content

Haptonomie

Haptonomie – de leer ten grondslag aan de haptotherapie – gaat er van uit dat je gevoelens zich vertalen naar signalen in je lijf. Met haptotherapie word je je bewust van deze signalen. Bijvoorbeeld: veranderingen in spierspanning, ademhaling, pijn en (on)rust. Van deze signalen zijn we ons vaak niet (voldoende) bewust, maar deze kunnen een grote invloed hebben op ons dagelijks leven.

De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap “haptonomie”, een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft.

Met haptonomie doe je nieuwe ervaringen op die direct voelbaar zijn.

Het gevolg is dat je deze signalen sneller herkent en hiermee je gedrag en gedachtes kunt veranderen.

De haptotherapie gaat uit van

het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen doen we allemaal op in ons leven in het contact met onze omgeving. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel – een persoon – waarbij lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als los staan van elkaar.

Voelen staat centraal

Als baby kom je ter wereld en is je tast je belangrijkste zintuig (gevoelsorgaan). Via jouw tast maak je kennis met jezelf en de wereld om jou heen. Na deze fase ontwikkel je jezelf – in de Westerse maatschappij – meestal in denken en doen. Je gaat onder andere lezen, rekenen en sporten. De ontwikkeling van jouw tastzin en gevoel wordt in deze en latere fases vaak minder belangrijk gevonden en benadrukt.

Lichamelijke signalen waarnemen en handelen

Jouw tastzin en het kunnen (aan)voelen blijven echter belangrijk in de latere fasen. Lichamelijke signalen waarnemen en naar deze signalen kunnen handelen is van belang voor jouw welzijn en om goed te kunnen functioneren. Daarom is het ontwikkelen van jouw gevoel ook essentieel.
Via haptotherapie leer je weer luisteren naar je gevoel, welke betekenis dit voor je heeft en hoe je jouw gevoel, jouw gedachtes en jouw doen meer in balans brengt.

Werkwijze

Intake

We starten met een intake om jouw hulpvraag helder te formuleren, én een eerste gevoelservaring die je laat voelen wat jij kan met je gevoel. Gevolgd door twee of drie sessies met ervaringsoefeningen waardoor je direct ervaart wat haptonomie is en wat haptonomie voor jou kan betekenen.

Wil je de twee formulieren ‘Behandelovereenkomst’ en ‘Intakeformulier voor volwassenen’ downloaden en ingevuld meebrengen naar het intakegesprek?

Gesprekken en lichaamsgerichte oefeningen

Door middel van gesprekken, aanraken en lichaamsgerichte oefeningen word je je meer bewust van je gevoel en van je patronen. Je krijgt verstand van wat je beweegt (emotioneel), hoe je beweegt (fysiek), en hoe dit een rol speelt in contact met anderen.

Na de eerste drie sessies bepalen we in een gesprek wat de behoeften en/of mogelijkheden zijn voor een vervolgtraject.

Duur sessie

45 tot 60 minuten.

Afspraak maken

Stuur een bericht wanner jij een afspraak voor een eerste sessie wilt maken. Geef aan op welke dag(delen) jij kunt. 

Of bel mij op 06-14679141