Skip to main content

Klachtenprocedure


Deel het artikel

Mocht je onverhoopt een klacht hebben, dan is het goed om te weten dat Haptonoom Tilburg als geregistreerd GZ-Haptotherapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Haptotherapeuten VVH. Omdat goede zorg belangrijk is heeft de overheid de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) geïntroduceerd waarin is vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt én wat er precies moet gebeuren als u een klacht heeft over de zorg.

Goede zorg, in gesprek

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH en de bij haar aangesloten GZ-Haptotherapeuten stellen zich ten doel om de zorg voor u zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ik doe daarvoor mijn uiterste best en houdt me hierbij aan de Beroepscode GZ-Haptotherapeut. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent of een klacht heeft over de door mij geboden zorg.

Deze klachtenprocedure dient ervoor om u als cliënt te informeren over de mogelijkheden om uw ontevredenheid of klacht kenbaar te maken.

Als u vragen heeft over de behandeling, ontevreden bent of een klacht heeft, dan kunt u dit altijd aan mij kenbaar maken. We kunnen in een gesprek dan samen komen tot duidelijkheid en hopelijk een bevredigende oplossing. Wilt u een vertrouwenspersoon spreken, dan is ook dat mogelijk. Hij / zij heeft een luisterend oor en is in staat om u te helpen uw ontevredenheid of klacht te verhelderen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau van mijn beroepsvereniging, bereikbaar op 020 488 7116 van maandag t / m donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.

Klachtenfunctionaris en geschilleninstantie

Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de (gratis) hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zij is onpartijdig, bemiddelt en geeft geen oordeel. Uw informatie wordt door haar vertrouwelijk behandeld.

Klachtenfunctionaris | Mevrouw L. de Boon, 06 48445538 of bemiddeling@quasir.nl

Ik ben via mijn beroepsvereniging aangesloten bij de Stichting Zorggeschil. Deze geschilleninstantie is erkend door het ministerie van VWS in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ).

Tuchtrecht

Naast deze klachten- en geschillenregeling val ik ook onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie. Uw klacht wordt door deze commissie beoordeeld en behandeld volgens de geldende maatschappelijke en medisch-juridische normen. De commissie onderzoekt uw klacht eerst en verklaart deze vervolgens gegrond of ongegrond.

Voor de behandeling van uw klacht bij de Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie wordt aan u vooraf een bedrag van € 115,00 in rekening gebracht (administratiekosten). Pas als dit bedrag is ontvangen, wordt de klacht in behandeling genomen. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd, wordt dit bedrag later aan u terugbetaald.

Commissie van Toezicht voor de Haptotherapie
P/a DingemansVanderKind
Mr J. van der Pijl / secretaris
Sarphatistraat 9
1017 WS Amsterdam

De klachtenprocedure zoals hierboven omschreven is uitsluitend van toepassing op GZ-Haptotherapeuten, aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Haptotherapeuten VVH.