Skip to main content

Privacy


Deel het artikel

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van Deurzen Advies en Ontwikkeling kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Deurzen Advies en Ontwikkeling, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Deurzen Advies en Ontwikkeling verstrekt. Van Deurzen Advies en Ontwikkeling kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Van Deurzen Advies en Ontwikkeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Van Deurzen Advies en Ontwikkeling verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Van Deurzen Advies en Ontwikkeling uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Delen met anderen

Van Deurzen Advies en Ontwikkeling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Haptonoom Tilburg, onderdeel van Van Deurzen Advies en Ontwikkeling, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Deurzen Advies en Ontwikkeling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen per mail. Van Deurzen Advies en Ontwikkeling zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Van Deurzen Advies en Ontwikkeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Deurzen Advies en Ontwikkeling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Deurzen Advies en Ontwikkeling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.